Zprávy

Webinář - práce s informačním zdrojem Knovel

Unikátní informační zdroj Knovel, k němuž má naše fakulta přístup díky licenčnímu centru CzechELib, pořádá webinář. Knovel je jedinečný především tím, že umožňuje vyhledávat například konkrétní materiálové vlastnosti, fyzikální, chemické a technické hodnoty, a pracovat s nimi formou interaktivních tabulek a grafů. Dovede také pracovat s "živými" rovnicemi a grafy, do nichž je možno dosazovat konkrétní hodnoty a sledovat jejich průběh. Webináře budou ve slovenštině. Všem zaregistrovaným bude odeslán odkaz na záznam webináře. Termíny, přihlášky a další informace: - 16. 10. od 14:00: Využijte Knovel naplno - strojírenství a stavebnictví: https://www.aip.cz/seminare/1101-vyuzite-naplno-knovel-strojarstvo-a-stavebnictvo/ - 18. 10. od 14:00: Využijte Knovel naplno - chemie a materiály: https://www.aip.cz/seminare/1102-vyuzite-naplno-knovel-chemia-a-materialy/ - 20. 10. od 9:30: Využijte Knovel naplno - aplikované vědy o živé přírodě: https://www.aip.cz/seminare/1103-vyuzite-naplno-knovel-aplikovane-vedy-o-zivej-prirode/ Nápň webináře: - proč a jak si vytvořit osobní účet My Knovel - jak používat interaktivní tabulky, grafy, rovnice a nástroj na vytváření vlastních rovnic - jak vyhledávat materiály podle jejich fyzikálně-chemických vlastností a čisté sloučeniny - jak používat kalkulačky termodynamických vlastností páry a vody

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.