Diplomové práce

Residenční bydlení s vesnickým charakterem - Hostivice Břve

Bc. Barbora Blagoevová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce zpracovává rozvoj vesnice Břve. Klade důraz na zapojení sídla do krajiny a zachování krajinného rázu prostředí. Vytváří specifický druh bydlení s možností individuálního zemědělství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.