Zprávy

Vyhlášení interní soutěže v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2024

V rámci Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) ČVUT na rok 2024 je vyhlášena Interní soutěž na podporu rozvojových projektů na Fakultě architektury ČVUT.
© Marek Sedlák
  • Podpora pedagogické práce akademických a pedagogických pracovníků, profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

Projekt může být realizován v období od 13. 2. 2024 do 30. 11. 2024. Ukončení projektu 15. 12. 2024.

Žádost se zasílá nejpozději do 15. 1. 2024 do 8.00 hod. na oddělení rozvoje FA na mail soutez.ip@fa.cvut.cz.

Soutěž bude dotována částkou 1 130 tis. Kč.

Na individuální projekt je doporučená částka do 200 tis. Kč a na týmový projekt poskytne fakulta doporučenou částku odpovídající násobku počtu řešitelů a spoluřešitelů.

Další podrobnosti a formulář žádosti najdete ke stažení v příloze.

Podpořené projekty budou do 13. 2. 2024 zveřejněny Rektorátem ČVUT a úspěšným žadatelům budou emailem na adresu uvedenou v žádosti zaslány informace o udělené podpoře a dalším postupu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.