Zprávy

Doktorská setkání ústavu LS 2023/2024

Doktorská setkání ústavu, obvykle s prezentací dvou doktorandů, pokračují i v letním semestru 2023/2024. Termíny: 8. února, 13. března, 10. dubna a 22. května. Setkání se uskuteční prezenčně na FA v zas. m. 464 a je možné s k nim připojit i online přes Teams.

Rozvrh prezentací doktorandů na doktorských setkáních

17. 1. 2024 - 17.00 – 19.00 (ENG) – PŘELOŽENO ZE 13. 12.

Lijun Chen – Friendly Community Centers based on Transition Design (školitel doc. D. Tichý, školitel spec. prof. V. Kočí, 3. roč.)

Krysztof Grochal – Post-growth urbanism. Resilience of shrinking post-socialist cities in Central Europe

----------

8. 2. 2024 (čtvrtek) - 17.00 – 19.00 - ZRUŠENO!

Vít Polák – (školitel doc. Z. Stýblo, 4. roč.)

13. 3. 2024 - 17.00 – 19.00

Jana Nádravská – (školitel doc. D. Tichý,  2. roč.)

Zuzana Zbořilová – (školitelka prof. I. Šestáková,  4. roč.)

10. 4. 2024 - 17.00 – 19.00

Michal Hybský – (školitelka prof. P. Melková,  3. roč.)

Markéta Káňová – (školitel doc. D. Tichý,  3. roč.)

22. 5. 2024 - 17.00 – 19.00

Anna Wanda Molnárová – (školitel arch. M. Juha,  3. roč.)

Klára Koldová – (školitelka prof. I. Šestáková,  2. roč.)

Jak prezentace probíhá?

Doktorand představí stav rozpracování své disertačná práce v prezentaci o délce 15 minut (je vyžadováno dodržení délky prezentace). Následuje 45 minut diskuze. Prezentace by se měla zaměřit nikoliv pouze na představení tématu disertační práce, ale na cíle, metodiku a stav výzkumu a rozpracování disertační práce.

Kdo má povinnost prezentovat na doktorských setkání ústavu?

Každý studující doktorand ústavu má povinnost jednou v akademickém roce prezentovat stav své práce, toto se nevztahuje na studenty 1.ročníku a studující s uznanou dobou rodičovství.

Kdo má povinnost se doktorských setkání ústavu zúčastnit?

Účast všech studujících doktorandů ústavu je na doktorských setkáních povinná, kromě těch, kteří jsou aktuálně v uznané době rodičovství.

Online účast přes Teams?

Pokud se nemůžete zúčastnit setkání osobně na FA, připojte se k setkání online přes Teams. Probíhá v týmu DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118. Všichni školitelé a doktorandi jsou přidáni do týmu pod svou čvut identitou. Návod na přihlášení do Teams najdete níže.

Přihlášení do Teams probíhá přes username čvut a heslo čvut (jako do KOSu, V3S,....)
email login do Teams: username@cvut.cz
heslo do Teams: heslocvut

Co dělat, když mi nefunguje heslo ČVUT:
Heslo ČVUT je třeba si jedenkrát ročně obnovit, pokud jste tak neučinili a pamatujete si své heslo, můžete ho obnovit zde: https://usermap.cvut.cz/resetPassword
Pokud jste zapomněli své heslo nebo login čvut, lze je telefonicky získat:
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/12536-vydavani-hesel-na-dalku-telefonicky-spusteno

Teams a jejich podpora na ČVUT (on-line verze/ke stažení/návody) zde:
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/

Koordinátorka doktorských setkání ústavu 15118

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. / E: jana.kubcova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout