Zprávy

Mailové adresy doktorandů

Studijní oddělení pro doktorské studium používá pro mailovou komunikaci pouze fakultní adresy doktorandů. Aby vás neminula žádná důležitá sdělení, nastavte si přeposílání fakultní pošty na vaší soukromou adresu.

Fakultní emailovou adresu dostane každý student doktorského studijního programu po zápisu do studia. Pokud jste studovali na FA již v bakalářském nebo magisterském programu, můžete používat vaši starou emailovou adresu. Je povinností každého doktoranda sledovat svou fakultní poštu. Zde si můžete stáhnout návod na přeposílání fakultní pošty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.