Zprávy

Zemřel Ivo Oberstein

Architekt, urbanista a první porevoluční hlavní architekt Prahy je autorem pražské čtvrti Jihozápadní Město. Dvě desetiletí se podílel na jejím projektování a výstavbě a ovlivnil ji novými urbanistickými koncepcemi. Na FA ČVUT 14 let vyučoval a vedl ateliér urbanismu.

Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein se narodil 18. května 1935. V roce 1959 absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT, po dvouletém působení v projektovém ústavu Karlovy Vary přešel do Prahy do Útvaru hlavního architekta a následně Projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy, kde vedl Atelier 7 (1976–1989). 

Jeho nejznámějším projektem je Jihozápadní Město – nová městská čtvrť pro 65 000 obyvatel. Roku 1968 zvítězil v urbanistické soutěži na toto velké sídliště: „Udělal jsem se svým týmem maximum, jak paneláky polidštit a co nejlépe vyřešit veřejné prostředí ulic, náměstí i klidných obytných prostor uvnitř bloků. Brali jsme to jako ohromnou výzvu, chodili jsme po ostatních rozestavěných sídlištích, sledovali technologii sice rychlé, zato však značně hrubé výstavby. V maximální míře jsme se chtěli vyvarovat chyb, které jsme tam viděli. Měli jsme radost ze všeho, co se nám povedlo vyřešit lépe – byť to byly někdy jen zdánlivé maličkosti," řekl v rozhovoru v roce 2016.

I po roce 1989 se dále podílel rozvoji Jihozápadního Města, je autorem urbanistického návrhu Slunečního náměstí a radnice Prahy 13. Po revoluci se stal hlavním architektem města (1990–1994). Pod jeho vedením se začalo pracovat mimo jiné na novém Územním plánu Prahy a urbanistických studiích Pražské památkové rezervace, Smíchova nebo generelu Vltavy. Během let 1994–2007 přednášel na FA ČVUT problematiku urbanistických souborů a vedl ateliér urbanismu. V roce 1995 byl jmenován docentem pro obor urbanismus. Zabýval se výzkumem míry urbanistické regulace a názvoslovím urbanismu a územního plánování.

Obec architektů mu v roce 2013 udělila Grand Prix za celoživotní dílo a nominovala ho (2023) na Cenu Patrika Abercrombieho za městské plánování a design UIA (Mezinárodní unie architektů). V roce 2018 získal Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře. I v posledních letech stále aktivně vstupoval do veřejné debaty, naposledy například k záměru výstavby mrakodrapu v pražských Nových Butovicích.

Ivo Oberstein zemřel v sobotu 6. ledna 2024. Bylo mu 88 let.

Model Jihozápadního Města v Praze a autoři projektu: Ing. arch. Václav Valtr, ing. arch. Ivo Oberstein a ing. arch. Milan Klíma

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.