Zprávy

Dejte škole zpětnou vazbu. Anketa za zimní semestr je otevřena

Až do 4. března 2024 mohou studující vyplňovat anketu a poskytnout tak zpětnou vazbu vedení a vyučujícím o spokojenosti s kvalitou výuky a fungováním fakulty v zimním semestru.
© Jiří Ryszawy

Anketa je dostupná na adrese anketa.cvut.cz a vyplnit ji zvládnete i na mobilním telefonu.

Odpovědi budou využity jako podnět k dalšímu zlepšování výuky. Pokud chcete ohodnotit práci vašich ateliérových vedoucích, můžete tak učinit přímo hodnocením a komentářem jejich osoby.

Pro zimní semestr se vyplňují dvě ankety:

1. Předmětová – hodnotíte každý zapsaný předmět. Můžete vyznačit svou spokojenost na škále 1 – 5, případně doplnit komentář ke každé odpovědi.

 • Celkový dojem. Ohodnoťte celkový dojem z předmětu (obsah + vyučující). Můžete přidat hodnocení předmětu a/nebo vyučujících
 • Obsah předmětu. Ohodnoťte obsah předmětu (témata, přínos, studijní podpora). Lze přidat textový komentář. Zaměřit se můžete na témata, přínos, studijní podpora, obtížnost, načasování, kontext
 • Vyučující. Přidejte textový komentář k svému hodnocení vyučujícího @teacherName (způsob výkladu, jednání se studenty, rovný přístup, apod.)
 • Zakončení předmětu. Můžete okomentovat zakončení předmětu, např. náročnost, férovost, soulad s požadavky apod.

2. Nepředmětová (celofakultní) – hodnotíte chod fakulty. Své odpovědi můžete vyznačit na škále 1 – 5 a doplnit komentář.

Fakultu zajímá:

 • S čím jste byli v letním semestru spokojení? Co vám ve studiu pomohlo?
 • A s čím jste spokojení nebyli? Co by se mělo zlepšit?
 • Je něco dalšího, co byste nám chtěli říct?

Harmonogram ankety pro ZS 23/24:

 • 8. 1. – otevření ankety pro studující
 • 4. 3. – uzavření hodnocení pro studující
 • 5. 3. – otevření ankety pro vyučující
 • 1. 4. – zveřejnění výsledků

Anketu vyvíjí a provozuje Výpočetní a informační centrum (VIC ČVUT). Máte-li jakékoli otázky, obraťte se na fakultního koordinátora Petra Irinkova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.