Závěrečné práce

VINAŘSTVÍ

Lauda Iana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práci je návrh moderního vinářství na jihu Moldavska, ve městě Cahul. Lokalita se nachází v zemědělském území. Součástí vinařství je výrobní areál, sklepy pro skladování vína, dále degustační místnost, vinný sklep a restaurace s venkovní terasou. Hmota stavby vychází z jeho třech funkčních celku a je rozdělená na tři jednotlivé hmoty, které jsou vzajemě prolnuty. Základem objemu je hmota výroby, která vytváří tuhou pevnou konstrukci. Uprostřed je luxisní prosklený apartman s výhledem do vinic pro hosty. Hmota restaurace působí lehce. Sklo je významným materiálem tohoto projektu, který umožňuje proměnit ryze průmyslovou budovu nejen v supermoderní, s panoramatickým prosklením na všech boky, ale také umožňuje každému uvnitř budovy vpustit dovnitř celou modrou oblohu, kopce a blízké vinice, sluneční proudy – jak tyto vinice a víno absorbují sílu tohoto požehnaného místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.