Zprávy

Metodická příručka a Manuál participativního bydlení pomohou při plánování a přípravě participativního bydlení

Vyšla dvojice publikací o participativním bydlení – Metodická příručka a Manuál, které shrnuly poznatky z tříletého výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který byl v letech 2021 – 2023  financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, a účastnili se ho Michal Kohout, David Tichý, Jana Kubcová a Markéta Káňová z Ústavu nauky o budovách FA ČVUT. Obě publikace jsou zdarma dostupné elektronicky ke stažení nebo v tištěné podobě.

Seznamte se s oběma publikacemi o participativním bydlení – Metodickou příručkou a Manuálem, které shrnuly poznatky z tříletého výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, který byl v letech 2021 – 2023  financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, a účastnili se ho výzkumníci a výzkumnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Sociologického ústavu AV ČR, Arniky - Centra pro podporu občanů a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Metodická příručka a manuál

METODICKÁ PŘÍRUČKA PARTICIPATIVNÍHO BYDLENÍ je určena především obcím a městům, které mají zájem podporovat vznik projektů a které mohou na přípravě projektů spolupracovat. Příručka v úvodu představuje společenskou relevanci rozvoje dostupných forem bydlení, dále obsahuje konceptualizaci participativního bydlení, slovník forem bydlení z pohledu participace a také přehled aktérů. Následuje šest příkladů realizovaných zahraničních bytových projektů – Gleis 21, Wohnhof Orasteig Wien a Hezberg Wien z Rakouska, Marmalade Line Cohousing a New Ground Cohousing z Velké Británie, a Kalkbreite ze Švýcarska.  ze zahraničí. Ve třetí části Metodická příručka nabízí sedm modelových příkladů participativního bydlení z pohledu zapojení obce. Publikace informuje o výzkumném projektu, odpovídá na často kladené otázky a v závěru shrnuje možnosti a limity participativního bydlení.

MANUÁL PARTICIPATIVNÍHO BYDLENÍ je určen především jednotlivým domácnostem a skupinám obyvatel, kteří mají zájem realizovat nový projekt participativního bydlení, nebo by rádi zlepšili některý z aspektů ve svém současném bydlení, nicméně je relevantní i pro další aktéry - především odborníky vstupující do procesu a také zástupce samospráv či státní správy. Publikace se detailněji zaměřuje na konceptualizaci a kompas participativního bydlení. Představuje dalších šest příkladů realizovaných zahraničních projektů – Wohnprojekt Wien a Schlor z Rakouska, Spreefeld a Central LS W33 z Německa, LILAC z Velké Británie a Kanzlei-Seen ze Švýcarska. Třetí část Manuálu je návodem, jak realizovat projekt participativního bydlení, rozděleným do devíti skupin úkolů a čtyř klíčových témat – milníků. V závěru jsou shrnuty přínosy participativního bydlení.

PUBLIKACE se obsahově doplňují, a proto doporučujeme pracovat s oběma zároveň. Umožní vám to získat komplexní pohled na participativní bydlení, seznámíte se s více realizovanými příklady a snáze najdete odpovědi na konkrétní otázky.

Další výsledky výzkumného projektu

Kromě publikací vznikly v rámci výzkumného projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR i další výstupy – POLICY PAPER: Možnosti a limity rozvoje participativního bydlení v ČR, DOPORUČENÍ pro rozvoj participativního bydlení pro partnerská města, Souhrnná výzkumná zpráva nebo odborné články o participativním bydlení. Základní informace o participativním bydlení formou krátkých videí si můžete prohlédnout v ONLINE PRŮVODCI.

Kde můžete publikace získat

Metodická příručka participativního bydlení a Manuál participativního bydlení vychází v tištěné i elektronické podobě a jsou ZDARMA! Vyzvedněte si je na jednom z distribučních míst nebo si je stáhněte ve formátu pdf.

Editorský tým publikací

Mgr. Ing. Jan Malý Blažek, Ph.D – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. – Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D. – Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ing. arch. Anna Vinklárková – Arnika – Centrum pro podporu občanů a Ing. arch. Lukáš Houser – Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout