Závěrečné práce

Santa Maria Novella - železniční nádraží

Bc. Jakub Vágner

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt je umístěn ve Florencii, v Itálii. Cílem projektu je nahradit dosavadní rozdrobené autobusové stanice novým terminálem, který je umístěn na platformě nad kolejištěm železničního nádraží Santa Maria Novella. Struktura je inspirována skicami od Giovanni Michelucciho, jednoho z autorů železniční stanice. Střecha se skládá ze dvou úrovní, které se překrývají. Mezery mezi úrovněmi slouží k odvětrávání zplodin. Autobusová platforma je nesena pilíři ve tvaru hub. Tento tvar podpírá betonovou desku na více místech a umožňuje její ztenčení. Autobusová stanice je přímo napojena na halu nádraží, aby se zajistilo dobré propojení mezi rozdílnými typy dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.