Zprávy

Open Call: RIBA Norman Foster Travelling Scholarship

RIBA Norman Foster Travelling Scholarship s podporou Norman Foster Foundation nabízí jedno stipendium pro studující architektury na podporu mezinárodního výzkumu v místě dle vlastního výběru. Výše finanční podpory je 7000 liber.

Fakulta architektury ČVUT nominuje jednoho studenta nebo studentku s ukončeným prvním ročníkem bakalářského studia. Deadline fakultního open callu je 8. 5. 2024.

Téma výzkumu by se mělo týkat udržitelnosti měst a mělo by spadat do jednoho z následujících okruhů:

  • poučení z minulosti pro budoucnost
  • hustota osídlení
  • budoucnost společnosti
  • využití zdrojů
  • kvalita života ve městech
  • doprava

Studující odevzdávají plakát velikosti A1 ve formátu PDF s podrobným popisem návrhu (téma, cíl, místa) a s obrázky ve vysokém rozlišení. Návrh je možné doplnit o další materiály ve formátech MP3 nebo MP4 v maximální délce 3 minuty.

Cesta by se měla uskutečnit mezi červencem a říjnem 2024. Po jejím ukončení budou výsledky výzkumu prezentovány v Nadaci Normana Fostera.

Přihlášky posílejte do 8. 5. 2024 do 23.59 prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Došlé návrhy posoudí vedení FA ČVUT a vybere jednu práci, kterou za fakultu nominuje.

Podrobné informace o průběhu výběru najdete na stránkách RIBA.


Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.