Závěrečné práce

Konverze bývalé tiskárny Grafoprint a regenerace jejího okolí, Praha - Smíchov

Bc. Svetlana Kozhenova

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze bývalé tiskárny Grafoprint a revitalizace širšího okolí dává vizi možného vývoje Smíchova v okolí tepny Strahovského tunelu v návaznosti na historicko-urbanistický vývoj. Projekt řeší urbanistické vztahy objektu s okolím, jeho částečnou demolici a novou výstavbu. Detailně je rozpracován soubor tří staveb: konverze objektu administrativní části Grafoprintu ze 70.let, novostavba Viladomy s komerčně využítým přízemím a Bytový dům, který se odkazuje k původnímu objektu a vizuálně doplňuje kompozici. Tyto tři objekty spolu vytváří nový blok s vnitřním dvorem, kde je řešeno dětské hřiště a zahrada, klidové místo s výhledem na Smíchov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.