Zprávy

Pilotní kurz celoživotního vzdělávání Development nemovitostí – Lokalita rozdal mezinárodně uznávané certifikáty prvním absolventům

Jak optimalizovat rozvoj větších lokalit s ohledem na zájmy aktérů, odlišnost funkcí plánovaných nemovitostí i finanční zájmy zapojených subjektů? Je možná efektivní spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem? Odpovědi na tyto a další otázky jsme hledali v kurzu celoživotního vzdělávání „Development nemovitostí – Lokalita“, který proběhl na ČVUT v Praze od února do května tohoto roku a byl zakončen mezinárodně uznávaným mikrocertifikátem.

Jak proběhl kurz?

Cílem kurzu Development nemovitostí – Lokalita bylo prohloubit znalosti o problematice land developmentu větších městských lokalit. Svým zaměřením a koncepcí přispěl k lepšímu vzájemnému porozumění mezi účastníky z veřejného a soukromého sektoru, pochopení motivací a cílů rozličných aktérů, poznání technik, nástrojů a metod práce různých profesí vstupujících do tvorby vystavěného prostředí.

Účastníci se věnovali otázce, jak optimalizovat rozvoj přibližně 200 ha velkého pozemku v Praze – Letňanech. Pracovali v multioborových týmech, které svým složením odrážely pestrou mozaiku vzdělání, profesních zkušeností a délku praxe jednotlivých účastníků (zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu na podporu investic, profesionálové pohybující se v oblasti plánování rozvoje měst, developmentu a realitního trhu, majitelé vlastních pozemků, mladí kolegové v doktorském stupni vzdělávání). Tím bylo docíleno různosti pohledu na danou problematiku, vyváženosti navrhovaných alternativ, vzájemného obohacení účastníků i navazování užitečných kontaktů. „Multiprofesní složení týmu bylo velmi užitečné, protože každý pohlížel na problematiku jinak, mohli jsme si vyměňovat zkušenosti a vzájemně se učit“, byl jeden z nejčastějších komentářů v rámci zpětné vazby.

Zapojení odborníků z akademického, veřejného i soukromého sektoru do výuky

K nalezení adekvátních řešení pomáhali přednášky a konzultace k různým aspektům developmentu (strategie, územní plánování, metody participace, PR a branding, infrastruktura, rozpočtování, daňová optimalizace, environmentální udržitelnost, management rizik atd.). Výuku zajišťovaly Fakulta architektury a Masarykův ústav vyšších studií, a též řada odborníků z oblasti developmentu a realitního trhu, mezi jinými Petr Urbánek (ředitel Pražské developerské společnosti), Jiří Čtyroký (IPR Praha), Ondřej Vala (OM Consulting), Tereza Gebauer (Deloitte) a další. „Oceňuji odbornost přednášejících i jejich vstřícný přístup, atmosféra byla přátelská a mohli jsme se zeptat na cokoli,“ shodli se letošní účastníci. Záštitu kurzu poskytl doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Na kurzu spolupracovala Pražská developerská společnost p. o. a odborným partnerem byla Asociace developerů.

 

Budoucí kurzy v oblasti developmentu nemovitostí

V akademickém roce 2024/2025 jsou v oblasti developmentu nemovitostí připravovány dva kurzy:

  • Development nemovitostí – Budova – cílem bude naučit účastníky, jak naplánovat a realizovat rozvoj i údržbu jednoho středně velkého objektu (např. obytné budovy). Výuka proběhne v pěti blocích (pátek-sobota) od října 2024 do ledna 2025.
  • Development nemovitostí – Lokalita – cílem bude naučit účastníky naplánovat a optimalizovat rozvoj lokality, která obsahuje rozličné funkce i veřejnou infrastrukturu. Kurz bude realizován v pěti blocích (pátek-sobota) od února do května 2025.

Absolventi kurzů se zorientují v problematice rozvoje nemovitostí a land developmentu, budou schopni komplexního uvažování a vyvažování různých aspektů při optimalizaci využití pozemku i tvorbě konkrétního projektu, budou rozumět kontextu místa/projektu po stránce územní, sociálně-kulturní, ekonomické i environmentální a budou připraveni na práci v týmu. Uplatní se jako specialisté v oboru nemovitostí, zaměstnanci investorských a developerských firem, pracovníci veřejné správy na všech úrovních při správě a investování do nemovitostí, v architektonických a projekčních společnostech, realitních kancelářích, plánovacích odděleních a na odborech městských architektů a v dalších institucích.

Jedinečnost kurzů spočívá zejména v integraci různorodých oblastí nemovitostního trhu. Šetří finanční prostředky i čas účastníků, kteří by pro získání patřičného penza informací byly jinak nuceni absolvovat více různých kurzů. Kurzy v oblasti developmentu přispívají k optimalizaci využití nemovitostních aktiv, a tím ke zvýšení ziskovosti investic i efektivity procesů. Účastníci budou schopni využívat získané dovednosti ve prospěch města i soukromých společností, a to jak při přípravě vlastních investičních akcí, tak při jednání s partnery.

Podrobnější informace naleznete na stránkách kurzů celoživotního vzdělávání Development nemovitostí na webu Fakulty architektury ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout