Zprávy

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav modelového projektování

Jedná se o pozici odborného asistenta pro výuku virtuální reality v předmětech Ústavu modelového projektování Počítačová grafika 2 a experimentální ateliéry.


Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru architektura a urbanismus
  • odborná praxe min. 3 roky
  • praxe v oboru VR min. 1 rok; - pedagogická praxe na vysoké škole vítána
  • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (preference: angličtina)

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:

  • strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti
  • ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání, popř. o udělení vědeckých a pedagogických hodností

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů
od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 (Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na www.ceskaposta.cz)

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 10. 9. 2018. Posledním dnem pro podání přihlášek je středa 10. 10. 2018.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.