Zprávy

Pět cen pro naše studenty v 19. ročníku Přehlídky diplomových prací

Diplomové práce studentů Fakulty architektury ČVUT získaly pět z devíti cen udělených během 19. ročníku Přehlídky diplomových prací. Tuto soutěž mladých architektů pořádá Česká komora architektů se záměrem porovnat úroveň kvality studia na vysokých školách architektury a příbuzných oborů. Celorepublikové srovnávání je důležitým nástrojem pro zjišťování úrovně absolventů a umožňuje zpětnou vazbu jednotlivým školám.
Ondřej Bláha - držitel druhé ceny za práci Palmovka | © Ondřej Bláha

Letošního ročníku se účastnila téměř stovka diplomantů, z nichž nejúspěšnější byli studenti z FA ČVUT. Ondřej Bláha z atelieru Kuzemenský získal druhou cenu za práci Palmovka, Klára Jeníková z atelieru Redčenkov - Danda  získala třetí cenu za práci Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici. Třikrát porota ocenila studenty Ateliéru Novotný – Koňata – Zmek, konkrétně Barboru Polákovou, které porota udělila čestné uznání za práci Bývanie 2018, Štěpánku Úlehlovou, jež získala Zvláštní cenu společnosti Cegra  za práci Městský dům Kutná Hora a Miladu Vorzovou, která převzala Zvláštní cenu společnosti Heluz za práci Areál bývalé Neubertovy tiskárny - Bytový dům s ateliery.

Druhou nejúspěšnější školou byla Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se dvěma cenami, Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulta umění a architektury TU v Liberci dostaly po jednom ocenění.

Všechny vítězné práce letošního i předchozích ročníků je možné si prohlédnout ve virtuální galerii.

Podrobnosti o cenách najdete na stránkách pořadatele, České komory architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.