Ze života FA

Pasování diplomantů

Tradiční pasování diplomantů se po delší odmlce konečně mohlo uskutečnit! Po náročném dni obhajob diplomních prací jsme ve středu 9. června 2021 mohli být svědky setkání čerstvých absolventů se svými pedagogy a vedením školy. Po pasování, při kterém obdrželi malý dárek – helmy na stavbu – mohli společně se svými spolužáky a přáteli posedět, popovídat a svůj úspěch oslavit.

Gratulujeme

  • 90 absolventům Architektury a urbanismu k titulu Ing. arch.
  • 5 čerstvým krajinářským architektům k titulu Ing.
  • 17 designerům k titulu MgA.!

Radostné momenty z oslavy tentokrát nezachytil kvalitní technikou profesionální fotograf. Svým telefonem je pořizovala Romana Vylitová z oddělení vnějších vztahů, omluvte proto zhoršenou kvalitu fotografií, která není na vašem přijímači.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.