Zprávy

Studentská grantová soutěž ČVUT

ČVUT v nejbližších dnech zveřejní každoroční výzvu pro doktorandy - Studentskou grantovou soutěž ČVUT (SGS), využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. SGS pokrývá náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována v kategoriích:


Studentská grantovou soutěž (SGS 2019)

pokrývající náklady na roční až tříleté studentské projekty v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Tato výzva bude otevřena od 24. 10. do 21. 11. 2018.


Studentské vědecké konference (SVK 2019)

pokrývající náklady spojené s organizací studentských vědeckých konferencí.

Tato výzva bude otevřena od 27. 11. 2018 do 8. 1. 2019.

 

Více informací najdete na webových stránkách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.