Zprávy

Karolína Kripnerová z Fakulty architektury získala cenu Stanislava Hanzla

Studentka naší fakulty, Karolína Kripnerová, byla jednou z oceněných během slavnostního večera pořádaného u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Předání cen Stanislava Hanzla nejlepším studentům a následný koncert v Betlémské kapli byly vyvrcholením letošních oslav 17. listopadu.
© Jiří Ryszawy

V letošním roce získali ocenění tito studenti: Lenka Dohnalová z Fakulty stavební, Ladislav Dvořák z Fakulty strojní, Petr Hron z Fakulty elektrotechnické, Zuzana Moravcová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Karolina Kripnerová z Fakulty architektury, Zdeněk Svatý z Fakulty dopravní, Slávka Vítečková z Fakulty biomedicínského inženýrství, Petr Socha z Fakulty informačních technologií a Michal Severa z Masarykova ústavu vyšších studií.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989. Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Stanislav Hanzl byl prvním porevolučním rektorem ČVUT. Byl jedním z významných představitelů českého moderního školství po roce 1989, který imponoval nejen svou odbornou erudicí, ale i širokým rozhledem a celou svou charizmatickou osobností, ovlivňující všechny, kteří se s ním setkávali. Nadační fond, který nese jeho jméno, podporuje v souladu s odkazem rektora Stanislava Hanzla především modernizaci studia, prohloubení kompatibility se studiem na evropských univerzitách, a tím přispívá k tolik potřebnému zvýšení mobility studentů.  

© Jiří Ryszawy

Karolína Kripnerová přebírá od Vojtěcha Petráčka, rektora ČVUT, Cenu Stanislava Hanzla

© Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.