Závěrečné práce

Národní filmové muzeum

Bc. Eva Faberová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem projektu je návrh budovy Národního filmového muzea jakožto reprezentativního a živého místa pracovního i volnočasového setkávání. Práce navazuje na projekt NaFilM usilující o založení této instituce, která dosud v České republice nemá zastoupení. Objekt je situován na Malé Straně na pozemku nynějšího parku mezi ulicemi Valdštejnská, Pod Bruskou a Starými zámeckými schody. Tato instituce nabízí lokalitě její doplnění a oživení.  Parcela byla vybrána v návaznosti na dvě studentské práce na půdě Fakulty architektury ČVUT: urbanistickou studii Zuzany Šikulové, Vojty Šedého a Filipa Štefla a diplomovou práci Barbory Mikitové: Rezervy centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.