S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Zprávy

Zahájení řízení k jmenování profesorem

Dne 28.6.2018 byla zahájena jmenovací řízení u doc. Ing. Moniky Mitášové, PhD. v oboru Architektura a doc. Ing. Petra Vorlíka, Ph.D. v oboru Dějiny architektury a památková péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.