Ze života FA

Public Drawing Workshop s Momoyo Kaijimou

Koncem března 2022 se na fakultě uskutečnil Public Drawing Workshop vedený japonskou architektkou Momoyo Kaijimou (ateliér Bow-Wow) a jejích kolegů z ETH Zurich a Ústavu urbanismu FA ČVUT. Workshop byl určen studentkám a studentům a studentům z FA a z ETH Zurich. Jeho hlavním smyslem bylo zkoumání, jak se mění chování lidí napříč staletími ve stejných veřejných prostorech.
 
V rámci týdenního workshopu studentky a studenti porovnávali historické obrazové záznamy veřejného prostoru a lidí a jejich současný stav a dobu. Prostřednictvím jednoduchých ručních kreseb mapovali městská prostranství v Praze a každodenní život v nich.

Každý z 11 týmů nejprve prostudoval svou lokalitu a poté ji ručně nakreslil měkkou tužkou jako kolektiv autorů. Do vzniklých obrázků bylo možné přidávat další detaily a tím sledovat diskusi mezi zapojenými účastníky, i je mazat. Studenti zachycovali chaotickou realitu města, které spontánně reaguje na potřeby a aktivitu obyvatel. Prostřednictvím tohoto procesu se kresba stává platformou komunikace.

Výsledné práce byly veřejně vystaveny.

Foto: Štěpán Hon

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.