S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Zahájení habilitačních řízení

Dne 28.6.2018 byla zahájena habilitační řízení Ing. Kláry Salzman, Ph.D. v oboru Urbanismus a územní plánování a Ing. arch. Dalibora Hlaváčka, Ph.D. v oboru Architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.