Ze života FA

City Development workshop

Akce, která propojuje studenty s odborníky na městské plánování se na Fakultě architektury ČVUT konala ve dnech 31. března – 9. dubna 2022. Pro naše studenty to byla jedinečná šance získat cenné kontakty a navrhnout si rozvojový městský projekt, který na konci workshopu prezentovali.

V rámci workshopu absolvovali přednášky předních odborníků na city development a dozvěděli se, co je potřeba znát při  přípravě velkých projektů, koncipování a koordinaci rozvoje měst a stabilizovaných urbánních struktur.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.