Zprávy

Andělé z recyklovaného plastu zdobí Jindřichův Hradec

Plastové anděly zavěšené nad hlavami kolemjdoucích v Panské ulici je možné spatřit až do 6. ledna v Jindřichově Hradci. Vznikli díky PETMATu, neziskové organizaci propagující recyklaci a znovuvyužití materiálů.

Tento dosud největší soubor sedmnácti soch vytištěných na 3D tiskárnách je výsledkem experimentálního tisku z nově vyvinutého materiálu filamentu. Projekt je zároveň výzvou k používání recyklovaných materiálů v 3D tisku a experimentem hledajícím limity těchto materiálů.

Výstava Paralelní svět andělů je druhým projektem sdíleného tisku v České republice. Na základě crowdfundingové výzvy se do něj zapojilo přes sto lidí různého věku a profesí, mezi nimi 85 dobrovolných tiskařů, kteří na 25 typech domácích 3D tiskáren vytiskli během 8 500 hodin celkem 690 dílů. Následně z nich tým PETMAnu složil sochy andělů podle návrhu sochaře Michala Trpáka. Andělé jsou součástí festivalu JINoHRÁtky, který pořádá Muzeum Jindřichohradecka.

Českobudějovický sochař Trpák navrhl celkem devět soch - tři ženy, tři muže a tři děti. PETMAT tyto sochy naskenoval, dvojnásobně zvětšil a virtuálně rozřezal tak, aby bylo možné díly tisknout na 3D tiskárně s prostorem 20x20x20 cm. Použitý materiál, rePET Silver mb25, vyrobený z recyklovaných PET lahví, a rePET Transparent mb47, vyrobený z průmyslového odpadu po výrobě PET desek, se jmenuje filament. Poprvé byl testován při tisku mechanické ruky pro Fakultní nemocnici v Motole.

PETMAT z. ú. je nezisková organizace s cílem šířit společenskou odpovědnost, zejména ohledně plastu a PET lahví. "Jsme tvůrci umělecko-architektonických projektů, které poukazují na problematiku plastu a možnosti jeho recyklace, spolupracujeme se školami na různých stupních, muzei, s producenty odpadu i jeho zpracovateli. Navrhujeme a stavíme díla, pořádáme workshopy a přednášky.” Organizace je úzce spjata s Fakultou architektury ČVUT, kde vede výzkum využití recyklátu v architektuře, navíc poskytuje studentům možnost se na projektech aktivně podílet.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.