Diplomové práce

Vesnice – Malé a Vysoké Březno

Bc. Veronika Polová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá urbanismem obcí Malé a Vysoké Březno. Hlavním tématem návrhu je nová zástavba rodinných domů propojující obě obce a dále rekonstrukce statku sousedícího s návsí, kde vzniká nová mateřská škola a byty pro seniory. Kromě nové struktury s hospodou a koloniálem projekt navrhuje i další občanskou vybavenost a zabývá se veřejnými prostory, vše ke zkvalitnění života v obci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.