Zprávy

Informace o konání státních doktorských zkoušek

Státní doktorské zkoušky

pro obor Architektura, teorie a tvorba se budou konat dne 22. 1. 2019:

  • od 10.00 MgA. Václav Šedý
  • od 11.00 Ing. arch. Leila Sabsabiová

pro obor Dějiny architektury a památková péče se budou konat dne 22. 1. 2019:

  • od 14.00 Ing. arch. Magdaléna Biedermanová
  • od 15.00 Mgr. Veronika Vicherková

pro obor Urbanismus a územní plánování se budou konat dne 23. 1. 2019:

  • od 10.00 Ing. arch. Michal Dvořák
  • od 11.00 MgA. Petra Vlachynská

pro obor Architektura, stavitelství a technologie se budou konat dne 24. 1. 2019:

  • od 14.00 Ing. Miloš Rehberger

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.