Výstava ateliérových prací

B U R Z A

Tomáš Hucek

Anotace

Kulturní prostor B U R Z A naplňuje ambici vstupu technicistních prvků do historického prostoru zrekonstruované budovy bývalé burzy masa v areálu Holešovické tržnice. Hlavní prostor je svou funkcí určen zejména ke kombinaci hudebních či divadelních představení a jejich možné prolínání s výstavními prvky nebo množstvím performance. Původní památkově chráněné konstrukce stavby jsou doplněny o vnitřní nosnou konstrukci, která se stává pomyslným domovem pro kompletní technologický park. Burza samotná se pak stává studiem, divadlem, koncertním sálem i výstavní lodí. Centrální prostor je doplněn o bar s kompletním gastronomickým zázemím, obslužné prostory pro diváky i zaměstnance a v neposlední řadě i kavárnu, jejíž chod je oddělený nebo naopak doplňující dle potřeb produkce tohoto kulturního

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka