Zprávy

Informace o konání obhajob doktorských disertačních prací

Obhajoby doktorských disertačních prací:

  • pro obor ATT se budou konat dne 22. 1. od 9.00 - Ing. arch. Tomáš Durdis
  • pro obor DAPP se budou konat dne 22. 1. od 13.00 - PhDr. Miroslav Pavel
  • pro obor UUP se budou konat dne 23. 1. 2019 od 9.00 - Mgr. Jindřich Felcman

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.