Výstava ateliérových prací

Český pavilon EXPO 2025

Jakub Vodseďálek

Anotace

Výstavní pavilon má formu dřevěné voštiny, skrze kterou prorůstá řada organických tvarů. Je snadno identifikovatelný zblízka i ze vzdálené Fujimotovi kolonády. Vnější fasáda má díky kontrastu organiky a čistého řádu snadno zapamatovatelný výraz. Nosná konstrukce je tvořena kompletně z dřevěných CLT panelů. Hlavní myšlenkou bylo otevřít pohled do budoucnosti medicíny a zároveň představit její složitou historii. Elegantní křivky organických oken a spletitá dřevěná voština odrážejí složité vazby v oblasti zdravotnictví. Výrazové prvky pavilonu jsou navrženy tak, aby napodobovaly organickou strukturu lidského těla.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka