Zprávy

Školu i v letním semestru zajímá, jak ji hodnotí její studenti

Fakulta architektury ČVUT prosí všechny své studenty, aby vyplnili následující anketu, ve které vyjádří svou spokojenost se studiem, studovaným oborem, předměty, kvalitou vyučujících nebo s prostředím, ve kterém studují. Je to pro školu důležitá zpětná vazba, podle které posuzuje, zda je zvolená cesta vzdělávání správná. Pravidelná hodnocení činnosti a zveřejňování výsledků tohoto dotazníku mj. vyžaduje Zákon o vysokých školách. Anketu mohou studenti vyplnit na webu školy v sekci Anketa.

https://anketa.cvut.cz/

V anketě jsou povinné a nepovinné otázky týkající se studia, kvality vyučujících i nároků na studiu, ale také nákladnosti jejich studijního oboru, zda studium odpovídá očekávání, jaké jsou slabé stránky fakulty, zda jim ve výuce nějaké téma chybí, zda při studiu pracují, nebo otázky na konkrétní předměty, učitele, nároky, dobu přípravy na zkoušky atp.

Anketa je anonymní, přestože se do ní student přihlašuje pod svým uživatelským jménem.  U každé textové odpovědi však existuje možnost svou odpověď zveřejnit, zaškrtne-li student příslušnou možnost. Přihlášení slouží pouze k ověření, že anketu nevyplňuje někdo, kdo vůbec na škole nestuduje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.