S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Vyšla únorová Alfa, bulletin FA ČVUT

Únorové vydání fakultního bulletinu Alfa prezentuje, stejně jako loni v tomto čase, v rámci zadání "konceptem k reálné stavbě", práce Ústavu navrhování II. V loňském roce to byly lávky do Krkonoš, letos krkonošské útulny. Šest týmů navrhlo a postavilo prototypy úkrytů před nepříznivým počasím, které budou sloužit milovníkům horské turistiky.

Ve fakultním zpravodaji dále najdete:

  • Představení nově jmenovaného profesora Vladimíra Krátkého.
  • Článek doc. Mileny Hauserové o dvou absolventech naší alma mater, Václavu a Dobroslavě Menclových, osobnostech československé architektury a uměnovědy. Václav Mencl, pedagog bratislavské Filozofické fakulty Univerzity Komenského, byl expert slovenské medievistiky a z širšího pohledu také faktický zakladatel slovenské památkové péče. Jeho žena, Dobroslava Menclová, se stejným úsilím a odbornou erudicí věnovala kastelologii.
  • V rubrice LAB doktorand Lukáš Makovský přemýšlí o vlivu urbanismu na ekonomiku. Pokládá aktuální palčivé otázky, například, jak kvantifikovat společenskou hodnotu památek? 
  • Zprávu prof. Jana Jehlíka o letošní konferenci Inventura urbanismu, zaměřené na památkové hodnoty v urbanistickém měřítku, které je věnováno toto vydání.
  • Zrcadlo konferenci nastavují v rubrice Studentské fórum tři účastníci: student Josef Holeček provokuje úvahou, zda by se namísto lpění na detailu neměla naše památková péče věnovat především celku, aby pak dedukcí dospěla ke kvalitám tohoto detailu.
  • Prof. Petr Hrůša otevírá téma subdominantní duchovní fixace uzlových bodů v lokalitě, jak o nich referuje řečník IU dr. Štajnoch.
  • Miroslav Vodák, člen neziskového spolku CBArchitektura, uvažuje o významu mezioborové diskuse a nepřímo o hlubším významu architektonického, fyzického rámce pro každodenní život obyvatele.

 

Alfu č. 2 si můžete stáhnout zde.

 

Z loňské Inventury urbanismu, věnované památkovým hodnotám v urbanistickém měřítku.

Václav a Dobroslava Menclovi

Dobroslava Menclová, Valdek, rekonstrukce hradu s předhradím, perspektiva

Václav Mencl, Farní kostel sv. Haštala, konzola klenby v sakristii, těsně před r. 1357

Jižní fasáda kostela v Hegyi.

Petr Parléř, staroměstská věž Karlova mostu, patka klenby v průjezdu, po r. 1380

Kaple Božího Těla Praha, po r. 1382

Dobroslava Menclová, Radyně, hradní palác, v 1. patře nad zasypaným přízemím komora s roubenými stěnami a segmentovou zavěšenou klenbou, v 2. patře komora se stěnami a valenou klenbou sroubenou ze dřeva, podélný řez s pohledem k jihu, kolem r. 1360.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.