Zprávy

Vyšla únorová Alfa, bulletin FA ČVUT

Únorové vydání fakultního bulletinu Alfa prezentuje, stejně jako loni v tomto čase, v rámci zadání "konceptem k reálné stavbě", práce Ústavu navrhování II. V loňském roce to byly lávky do Krkonoš, letos krkonošské útulny. Šest týmů navrhlo a postavilo prototypy úkrytů před nepříznivým počasím, které budou sloužit milovníkům horské turistiky.

Ve fakultním zpravodaji dále najdete:

  • Představení nově jmenovaného profesora Vladimíra Krátkého.
  • Článek doc. Mileny Hauserové o dvou absolventech naší alma mater, Václavu a Dobroslavě Menclových, osobnostech československé architektury a uměnovědy. Václav Mencl, pedagog bratislavské Filozofické fakulty Univerzity Komenského, byl expert slovenské medievistiky a z širšího pohledu také faktický zakladatel slovenské památkové péče. Jeho žena, Dobroslava Menclová, se stejným úsilím a odbornou erudicí věnovala kastelologii.
  • V rubrice LAB doktorand Lukáš Makovský přemýšlí o vlivu urbanismu na ekonomiku. Pokládá aktuální palčivé otázky, například, jak kvantifikovat společenskou hodnotu památek? 
  • Zprávu prof. Jana Jehlíka o letošní konferenci Inventura urbanismu, zaměřené na památkové hodnoty v urbanistickém měřítku, které je věnováno toto vydání.
  • Zrcadlo konferenci nastavují v rubrice Studentské fórum tři účastníci: student Josef Holeček provokuje úvahou, zda by se namísto lpění na detailu neměla naše památková péče věnovat především celku, aby pak dedukcí dospěla ke kvalitám tohoto detailu.
  • Prof. Petr Hrůša otevírá téma subdominantní duchovní fixace uzlových bodů v lokalitě, jak o nich referuje řečník IU dr. Štajnoch.
  • Miroslav Vodák, člen neziskového spolku CBArchitektura, uvažuje o významu mezioborové diskuse a nepřímo o hlubším významu architektonického, fyzického rámce pro každodenní život obyvatele.

 

Alfu č. 2 si můžete stáhnout zde.

 

Z loňské Inventury urbanismu, věnované památkovým hodnotám v urbanistickém měřítku.

Václav a Dobroslava Menclovi

Dobroslava Menclová, Valdek, rekonstrukce hradu s předhradím, perspektiva

Václav Mencl, Farní kostel sv. Haštala, konzola klenby v sakristii, těsně před r. 1357

Jižní fasáda kostela v Hegyi.

Petr Parléř, staroměstská věž Karlova mostu, patka klenby v průjezdu, po r. 1380

Kaple Božího Těla Praha, po r. 1382

Dobroslava Menclová, Radyně, hradní palác, v 1. patře nad zasypaným přízemím komora s roubenými stěnami a segmentovou zavěšenou klenbou, v 2. patře komora se stěnami a valenou klenbou sroubenou ze dřeva, podélný řez s pohledem k jihu, kolem r. 1360.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.