S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Konference Co je to udržitelná architektura

Jak dnes vypadá architektura, která má obstát pro další generace? Jak s udržitelností v architektuře pracují inženýři, sociologové či antropologové? Jsou aspekty udržitelnosti aktuálním tématem ve výuce, vědě a výzkumu? Takové úvahy otevřela mezinárodní konferenci Co je to udržitelná architektura, kterou v úterý 11. prosince 2018 pořádal Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Konference nabídla pohled na udržitelnou architekturu jako na komplexní přístup, který je ekologický a ekonomický, současně ale také udržitelný po stránce sociální a kulturní. Cílem bylo srovnání teoretických i praktických přístupů z různých oborů, vystoupil proto například psycholog Richard Jedon nebo historik a teoretik architektury Ondřej Hojda. Většina přednášejících byla profesí architekti, ale i oni se tématem zabývali z různých perspektiv.

Zahraničním hostem konference byl finský architekt a designer Pablo Riquelme, v roce 2012 jmenovaný v rámci programu Design Driven City městským designérem města Helsinky, kde stojí například za novou koncepcí městské knihovny. Podělil se o své zkušenosti s využitím designu ve veřejném prostoru, ve vyloučených lokalitách a rozvojových iniciativách měst, se kterými spolupracuje.

V dopoledním bloku věnovaném rozvojovým projektům vystoupila Eva Neumayerová s prezentací mezinárodních projektů staveb pro sociálně znevýhodněné komunity v Nepálu a Indii, Jan Tilinger představil své aktuální aktivity na poli rozvojových projektů. O zkušenostech se stavením v Himálajích promluvil student architektury Tomáš Minarovič.

Některé sociální aspekty udržitelnosti zmapovala odpolední série příspěvků, které přednesli Martin Kloda o problematice sociálního rozměru revitalizace severočeské krajiny a Karolína Kripnerová na téma architektury a bezdomovectví. O aspektech udržitelnosti v centru Prahy promluvil Tomáš Vích.

Pozornost se zaměřila i na způsoby, jakými se udržitelnost vyučuje na školách architektury. Svoji koncepci představil šéf pořádajícího ústavu Dalibor Hlaváček a Šárka Malošíková se zabývala přínosem „design-build“ projektů.

Konferenci uzavřely příspěvky Martina Čeňka o fotovoltaice v architektuře a městském prostředí, Tomáše Vanického z Centra pasivního domu a Aleše Brotánka, architekta a odborného poradce poroty E.ON Energy Globe Award ČR.

Organizační tým konference:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Karolína Kripnerová
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Vědecký výbor:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Konference byla podpořena grantem SVK 41/18/F5.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.