Zprávy

Konference Co je to udržitelná architektura

Jak dnes vypadá architektura, která má obstát pro další generace? Jak s udržitelností v architektuře pracují inženýři, sociologové či antropologové? Jsou aspekty udržitelnosti aktuálním tématem ve výuce, vědě a výzkumu? Takové úvahy otevřela mezinárodní konferenci Co je to udržitelná architektura, kterou v úterý 11. prosince 2018 pořádal Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Konference nabídla pohled na udržitelnou architekturu jako na komplexní přístup, který je ekologický a ekonomický, současně ale také udržitelný po stránce sociální a kulturní. Cílem bylo srovnání teoretických i praktických přístupů z různých oborů, vystoupil proto například psycholog Richard Jedon nebo historik a teoretik architektury Ondřej Hojda. Většina přednášejících byla profesí architekti, ale i oni se tématem zabývali z různých perspektiv.

Zahraničním hostem konference byl finský architekt a designer Pablo Riquelme, v roce 2012 jmenovaný v rámci programu Design Driven City městským designérem města Helsinky, kde stojí například za novou koncepcí městské knihovny. Podělil se o své zkušenosti s využitím designu ve veřejném prostoru, ve vyloučených lokalitách a rozvojových iniciativách měst, se kterými spolupracuje.

V dopoledním bloku věnovaném rozvojovým projektům vystoupila Eva Neumayerová s prezentací mezinárodních projektů staveb pro sociálně znevýhodněné komunity v Nepálu a Indii, Jan Tilinger představil své aktuální aktivity na poli rozvojových projektů. O zkušenostech se stavením v Himálajích promluvil student architektury Tomáš Minarovič.

Některé sociální aspekty udržitelnosti zmapovala odpolední série příspěvků, které přednesli Martin Kloda o problematice sociálního rozměru revitalizace severočeské krajiny a Karolína Kripnerová na téma architektury a bezdomovectví. O aspektech udržitelnosti v centru Prahy promluvil Tomáš Vích.

Pozornost se zaměřila i na způsoby, jakými se udržitelnost vyučuje na školách architektury. Svoji koncepci představil šéf pořádajícího ústavu Dalibor Hlaváček a Šárka Malošíková se zabývala přínosem „design-build“ projektů.

Konferenci uzavřely příspěvky Martina Čeňka o fotovoltaice v architektuře a městském prostředí, Tomáše Vanického z Centra pasivního domu a Aleše Brotánka, architekta a odborného poradce poroty E.ON Energy Globe Award ČR.

Organizační tým konference:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Karolína Kripnerová
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D.
Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Vědecký výbor:
Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Eduard Schleger
prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Konference byla podpořena grantem SVK 41/18/F5.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.