Ze života FA

Pasování diplomantů a výstava diplomových prací

Ve středu 12. června 2019 jsme uspořádali studentům, kteří úspěšně obhájili své diplomové práce, slavnost pasování absolventů studia na Fakultě architektury. Kromě gratulací obdrželi úspěšní absolventi z rukou děkana a svých vedoucích diplomových prací také speciální helmy se svým jménem a novým titulem Ing. arch. (architekti), Ing. (krajináři) nebo MgA (designéři).

Následovalo tradiční zahájení výstavy diplomových prací, slavnostní večeře pro absolventy a rozlučkový večírek. Věříme, že si všichni tento den užili. 

Autorem fotografií je Lubomír Kotek.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.