Ze života FA

Pasování diplomantů a výstava diplomových prací

Ve středu 12. června jsme uspořádali studentům, kteří úspěšně obhájili své diplomové práce, slavnost pasování absolventů studia na Fakultě architektury Kromě gratulací obdrželi úspěšní absolventi z rukou děkana a svých vedoucích diplomových prací také speciální helmy se svým jménem a novým titulem Ing. arch nebo MGA.

Následovalo tradiční zahájení výstavy diplomových prací, slavnostní večeře pro absolventy a rozlučkový večírek. Věříme, že si všichni tento den užili. 

Zde si můžete stáhnout fotografie, jejichž autorem je Lubomír Kotek.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.