Zprávy

Karolína Kripnerová získala cenu Stanislava Hanzla

Doktorandka našeho ústavu Karolína Kripnerová, byla jednou z oceněných během slavnostního večera pořádaného u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Předání cen Stanislava Hanzla nejlepším studentům a koncert v Betlémské kapli byly vyvrcholením letošních oslav 17. listopadu 2018.
© Jiří Ryszawy

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989. Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Karolína Kripnerová se věnuje tématu bezdomovectví a architektury, a to jak v doktorském studiu, tak ve volném čase. V roce 2017 založila spolu s Ing. arch. Vojtěchem Sigmundem neziskovou organizaci Architekti bez hranic. Tento spolek sdružuje mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek se věnuje jak teoretické činnosti, kdy publikuje a organizuje například přednáškový cyklus Hranice architektury; ale také praktické činnosti. Mezi nejvýznamnější realizace spolku patří Orientační systém v podchodech na Vltavské.

V letošním roce byli dále oceněni: Lenka Dohnalová z Fakulty stavební, Ladislav Dvořák z Fakulty strojní, Petr Hron z Fakulty elektrotechnické, Zuzana Moravcová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, Karolina Kripnerová z Fakulty architektury, Zdeněk Svatý z Fakulty dopravní, Slávka Vítečková z Fakulty biomedicínského inženýrství, Petr Socha z Fakulty informačních technologií a Michal Severa z Masarykova ústavu vyšších studií.

© Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.