Alfa

První letošní Alfa v novém kabátě

Z Alfy č. 1/2020 vybíráme

Fakultní zpravodaj se představuje akademické obci v nové úpravě grafičky Terezy Melenové. Ve svém prvním letošním vydání seznamuje bulletin své čtenáře s profilem nových členů Akademického senátu FA ČVUT – fakultního, patnáctičlenného „parlamentu“ největší profesní školy v zemi. Čtenářům se na stránkách Alfy také představí vítězná diplomka v soutěži pořádané Českou komorou architektů. A její autor, Matěj Šebek, se v nové rubrice „Slovo má“ kriticky zamýšlí nad architektonickou situací v rodném Jindřichově Hradci. V rubrice Očima doktorandky Karolíny Kripnerové se čtenář ohlédne za nedávnou jubilejní Alfou, reflektující 30 let od opětného nabytí svobody v roce 1989, ale také nad některými sociálními aspekty architektonické scény současnosti.

Tři tázání novým členům posádky kapitánského můstku školy

Z reakcí senátorky Kristýny Schulzové, studentská komora

1. Kterou část svého volebního programu byste ráda uplatnila v tomto volebním období především?

Uvažuji o spolupráci mezi ústavy. Hlavně o propojení výuky (zejména odborných a technických předmětů) s praktickou aplikací v architektonickém návrhu. Již od nejnižších ročníků by studenti měli získat co nejlepší představu o tom, proč se danou látku učí a k čemu jim bude prospěšná.

2. Jaké agendě byste se ráda v AS věnovala?

Zajímá mě komise studijního plánu a podíl na implementaci nově schválených studijních plánů. Doufám, že se podaří zapracovat také na zlepšení komunikace mezi vyučujícími navzájem i se studenty.

3. Jaké vyjádření senátu v předchozím období či kteroukoli senátní debatu považujete za důležité?

Zajímaly mě informace děkana a jednání, související s nově akreditovanými studijními plány. Důležité je, že studijní plány byly řešeny ve spolupráci se studenty, a doufám, že se v tomto trendu podaří pokračovat i při jejich zavádění do praxe.

Citujeme z článku Matěje Šebka v rubrice Slovo má

(…) Rok po mé obhajobě je klášterní zahrada v Jindřichově Hradci stále plná aut. Jen poplatek 10 Kč za hodinu se už přestal vybírat. Závory jsou většinou „nahoru“. Jedna místní vlivná politická strana si na sousední slepý štít nedokončeného bloku vyvěsila transparent: Konec rušení parkovacích míst v našem městě! Mimochodem strana v posledních volbách velmi úspěšná. Klášterní konvent dál tiše chátrá.

Středověké jádro Jindřichova Hradce je jedno z nejkrásnějších v Čechách. Zaměstnanost je vysoká, obchvaty převážně dokončeny, bazén je zrekonstruován, Kaufland praská ve švech, sídliště objeví každý rok nový odstín meruňkové. Město vzkvétá, ale architektura se nedostavuje. Odborné internetové magazíny mlčí. Kdysi tu projektoval Jan Kotěra, Otakar Novotný nebo F. A. Libra. Dnes se pojem kvalita vytratil a nahradila ho odbornost, s tou může politik přeci jen těžko polemizovat. Autorizace architekta váží stejně jako ta inženýrská, a tak městské zakázky nekreslí architekt. (…)

 

Divadlo pro Jindřichův Hradec, situace – půdorys
Divadlo pro Jindřichův Hradec, vizualizace

LAB: Očima doktorandů

Z odpovědí Karolíny Kripnerové

Která myšlenka vás zaujala v poslední Alfě?

Zaujaly mě dvě věci. Jednak apel na vlastní odpovědnost každého z nás za stav společnosti a také profese. Tento apel rezonoval ve výpovědích osobností během diskuse k 30. výročí listopadu. Namátkou citát pana děkana: „Každou svou čarou, každým svým přístupem se stávám chartistou nebo antichartistou. A to vše se do nás vpisuje, a tak ovlivňujeme to, co je naším produktem.“ Druhou věcí, kterou si neodpustím, je postřeh z pozice ženy. Ve škole je studentek polovina, možná i více. Kam se však vystudované architektky ztrácejí, nevím. I v poslední, vzpomínkové Alfě, jsem se těšila na postřehy minulé a současné generace osobností. Poměr žen a mužů – v besedě? 1 : 15. Díky alespoň za Alenu Šrámkovou. Možná je třeba se trochu více snažit tyto „skryté“ ženy objevovat a dávat jim – v zatím převážně mužské profesi – prostor. Impulsem může být nedávný cyklus přednášek organizovaný Kruhem s názvem „Architektky“ či vznikající iniciativa se stejným názvem. (…)

První letošní Alfu 2020/1 si můžete stáhnout zde nebo vzít vytištěnou ve stojanu naproti výtahům v přízemí fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.