S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Alfa

Zadání očima kantorů

Mikoláš Vavřín

Mikoláš Vavřín, vedoucí návrhového ateliéru Vavřín v Ústavu krajinářské architektury nad zadáním Velvary – malé měřítko, velvarská kostka 1931, bývalá synagoga (autor František Albert Libra), řešení vstupních prostor a zahrady veřejné instituce s využitím potenciálu sousedící vodní nádrže

1/ Jaký pedagogický záměr svým zadáním sledujete?

Půjde o poznání a pochopení mimořádné architektonické kvality stavby od Františka Libry, prozkoumání citlivého tématu a příběhu bývalé synagogy a nalezení roviny, ze které bude pozvednuta trpěná realita.

2/ Co vás Inspirovalo k volbě tohoto zadání? Která aktuální skutečnost či proces v českém městě, obci či krajině?

Moje vnitřní utrpení ze stavu asi nejabstraktnější realizované architektury, utrpení z ignorance a drzého popření čistoty zřejmě geometricky nejelementárnější stavby v Čechách. Prostorová a funkční rehabilitace objektu a propojení prostoru zahrady s vodní nádrží v sousedství bude pro studenty architektonická šperkařina a pro město Velvary může být impulsem k vyvanutí ze své zapšklosti.

3/ Co bylo na začátku? Hledání místa pro zvolený typ úkolu, nebo nejprve formulace úkolu a k němu patřičné místo? A proč?

Asi definice úkolu v malém měřítku. Zásadním požadavkem bylo a je překročení měřítka – jenom poznání historické složitosti stavby synagogy v českém prostředí, od realizace v roce 1931 až do dnešní doby, zcela překračuje tento rámec.

4/ Upřednostňujete reálné, nebo akademické zadání? Jaké důvody Vás k tomu vedou?

Z hlediska svobody ducha, ale zároveň přípravy studentů pro praxi podporuji v ateliéru obé, jestliže student v úloze projeví schopnost úletu z reality, plně ji sdílím a podporuji. Síla prožitku a rozkoš z tvorby mimo reálné hranice úkolu pak obohatí obě strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.