Výstava ateliérových prací

Nový Zličín

Halyna Kharchenko

Anotace

VYTVOŘENÍ PŘESTUPNÍHO UZLU REGIONÁLNÍH VÝZNAMU, ATRAKTIVNÍ A UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ ČTVRTÍ, LOKÁLNÍHO PRACOVNÍHO CENTRA - NAMÍSTO PRŮMYSLOVÝCH AL A UŽ NEMODERNÍHO NC. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.