Lidé

Tomáš Ctibor

Developer, člen RICS a CRE, v letech 2013 – 2014 vedl jako ředitel úspěšnou transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), vyučuje na FA ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.