Lidé

Martin Skalický

Dlouhodobý ředitel a předseda představenstva investiční společnosti Reico čs. Přední expert na procesy financování velkých investičních celků. V současnosti působí ve vedení skupiny Cimex.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.