S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Martin Skalický

Dlouhodobý ředitel a předseda představenstva investiční společnosti Reico čs. Přední expert na procesy financování velkých investičních celků. V současnosti působí ve vedení skupiny Cimex.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.