15126

Kabinet jazyků

Kabinet zajišťuje výuku cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština) a výuku češtiny pro cizince, a to jak pro studenty Fakulty architektury, tak pro veřejnost. Kromě povinných kursů cizího jazyka jsou studentům nabízeny kursy přípravné, které slouží k doplnění a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v jazyce, z něhož budou skládat zkoušku. Na zajištění výuky angličtiny se podílejí rodilí mluvčí. Kabinet jazyků studentům rovněž nabízí zkorigování anglických resumé k bakalářským a diplomovým pracím.

  

Kontakty na všechny vyučující včetně externistů

 • PhDr. Kateřina Valentová, e-mail: katerina.valentova@fa.cvut.cz - organizace výuky, předměty AOJ1B, AOJ1K, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA, CŽV, čeština pro cizince.
 • Mgr. Magdaléna Waageová, e-mail: magdalena.waageova@fa.cvut.cz - předměty AOJ1B, AOJ1D, AOJ2B, JAZYK ZKOUŠKA.
 • Brian Hodgman, Bc., e-mail: bhodgman13@gmail.com - kurzy anglického jazyka a konverzace v CŽV.
 • Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová, e-mail: zuzana.kryzlova@fa.cvut.cz - všechny povinné a povinně volitelné kurzy německého a francouzského jazyka, JAZYK ZKOUŠKA, Univerzita 3. věku FJ, NJ.
 • Mgr. Hana Farská, e-mail: hana.farska@seznam.cz - kurzy francouzského jazyka v CŽV.
 • Kamila Dneboská, e-mail: kamila.dneboska@seznam.cz - kurzy anglického a německého jazyka v CŽV.
 • Calvin Rambler, email: ramblcal@fa.cvut.cz - odborný anglický jazyk
 • Mark Wiedorn, M.B.A., email: mark.wiedorn@fa.cvut.cz - odborný anglický jazyk
 • Mgr. Veronika Novoselova, email: novoselova@seznam.cz - čeština pro cizince
 • Paed.Dr. Naděžda Bonaventurová, email: nbonaventurova@icloud.com - Univerzita 3. věku - IJ, čeština pro cizince
 • Mgr. Michal Rubáš, Ph.D., email: michalrubas@seznam.cz - NJ v kurzech CŽV

Obecné informace o cizích jazycích na FA 

Čím lépe studenti ovládají cizí jazyky, tím rozmanitější možnosti se jim nabízejí při výjezdech na výměnné studijní pobyty a pracovní stáže. Kromě angličtiny je přitom výhodou znalost dalšího světového jazyka – otevírá to totiž možnost hlásit se na některé renomované školy např. ve Francii, ve Švýcarsku apod., jež výuku v angličtině nezajišťují.

Informace o studijních pobytech v rámci ČVUT

Erasmus+

FA ČVUT: Studium v zahraničí

 

Kompletní průběh studia jazyků

Bakalářské studium

1. ročník – příprava na odborný jazyk

Z jednoho z nabízených jazyků (anglický, francouzský, německý) skládají studenti zkoušku, která má název Jazyk zkouška. Absolvování této zkoušky je vstupním požadavkem pro zápis do kurzů odborného jazyka, které budou následovat ve 2. nebo 3. ročníku. Termín zkoušky si studenti zvolí sami, a to obvykle na konci 1. ročníku (nejpozději do konce zimního semestru 2. ročníku). Studenti oboru Krajinářská a zahradní architektura musí tuto zkoušku složit do konce zimního zkouškového období 1. ročníku, protože mají odborný jazyk o semestr dříve, t.j. již v letním semestru 1. ročníku. Zkoušku nemusí skládat studenti, kteří předloží k uznání certifikát na úrovni B2, viz přehled certifikátů dle Evropského jazykového rámce (v případě angličtiny je to např. First Certificate in English) nebo na úrovni vyšší. Znalosti potřebné ke zkoušce si studenti mohou oprášit nebo zlepšit v některém z přípravných kurzů pro 1. ročník:

 • angličtina pro mírně pokročilé 
 • angličtina pro středně pokročilé 
 • anglická konverzace s rodilým mluvčím pro pokročilé
 • francouzština pro začátečníky a velmi mírně pokročilé
 • francouzština pro mírně a středně pokročilé
 • němčina pro začátečníky a velmi mírně pokročilé
 • němčina pro mírně a středně pokročilé

Aktuální rozvrh přípravných kurzů viz výše, rubrika "Kabinet aktuálně".

 
2. a 3. ročník – odborný jazyk

V zimním, eventuálně letním semestru 2. ročníku si studenti zapisují povinný předmět Odborný jazyk 1. Mohou si vybrat ze tří možností: jazyk anglický, francouzský, anebo německý. Po absolvování předmětu Odborný jazyk 1 mohou pokračovat povinně volitelnými předměty Odborný jazyk 2 Odborný jazyk 3. Tyto předměty  studují v letním semestru 2. ročníku nebo ve 3. ročníku (v zimním nebo letním semestru). Nemusí si zvolit pro všechny tři předměty tentýž jazyk, mohou kombinovat různé jazyky. Zápis na předmět Odborný jazyk 3 nevyžaduje předchozí absolvování předmětu Odborný jazyk 2, tyto povinně volitelné předměty lze studovat v různém pořadí. Názvy Odborný jazyk 1, Odborný jazyk 2, Odborný jazyk 3 neznamenají stupně pokročilosti, ale různé tematické variace (viz Předměty).  U studentů se předpokládá středně pokročilá výchozí úroveň jazyka, kterou si mohou předem upevnit a zdokonalit ve výše zmíněných přípravných kurzech pro 1. ročník bakalářského studia. Přímo na přípravu na studijní pobyty a pracovní stáže je tematicky zaměřen kurs Odborný jazyk 3.  Zde je přehled všech nabízených kurzů odborného jazyka:

 • odborný jazyk 1 – angličtina, francouzština, němčina

 • odborný jazyk 2 – angličtina, francouzština, němčina

 • odborný jazyk 3 – angličtina, francouzština, němčina

 

Magisterské studium

Nabízí se možnost využít kurzy Odborný jazyk 3, případně Odborný jazyk 2 těm studentům, kteří neabsolvovali tento předmět v programu bakalářském (student má k dispozici celkem 6 jazykových kreditů, tj. 3 jazykové kurzy za celé studium). 

 

Doktorské studium

Jazykové kurzy jsou povinné pro doktorandy hodnocené z jazyka u přijímacího řízení známkou C, D nebo E. Doktorandi se známkou A nebo B mohou přistoupit k doktorandské jazykové zkoušce přímo, doporučuje se však úvodní konzultace na začátku akademického roku. Doktorandům je určen předmět Doktorandský odborný jazyk anglický na dvou úrovních - středně pokročilí pokročilí. Pokud se sejde dostatečný počet účastníků, budou otevřeny doktorandské kurzy dalších jazyků (francouzský, německý), jinak doktorandi využijí kurzy pro bakalářské studium. Doktorandi mohou také navštěvovat bakalářské kurzy dalšího jazyka navíc nebo další kurzy angličtiny, např. anglický odborný jazyk s rodilým mluvčím.

Rozvrh doktorandských kurzů včetně kurzů bakalářských zpřístupněných pro doktorandy

Studijní materiály:

English for Ph.D. Students

Glossary - Architecture + Landscape

Glossary - Architectural Styles

Přehled gramatiky

Požadavky ke zkoušce po 1. ročníku

Veřejnost a odborná veřejnost

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta architektury placené kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny. Cizincům nabízí přípravné kurzy ke vstupní zkoušce z českého jazyka na ČVUT. Odborníci se případně mohou dále vzdělávat v odborném jazyce. Kurzy se otevírají podle poptávky pro dostatečný počet zájemců. Kompletní nabídku jazykových kurzů pro veřejnost najdete v sekci Celoživotní vzdělávání.

Přihlášky do aktuálně otevřených kurzů najdete na celouniverzitních webových stránkách ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Kateřina Valentová