Lidé

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

vedoucí Ústavu nosných konstrukcí, proděkan pro pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

Původní profesí kameník (n.p. Obnova památek Praha), následně stavební inženýr (n.p. Keramoprojekt Praha, OSVČ), státní stavební dozor a VŠ pedagog (FSv a FA ČVUT v Praze). Autorizovaný inženýr (1996), soudní znalec (2010) a překladatel odborné literatury.

Konzultace

Konzultace ve zkouškovém období:

úterý 14:00-15:00 (jen na základě předchozí individuální dohody e-mailem)

Konzultace v semestru (tj. mimo zkouškové období):

úterý 14:00-15:30 nebukované (bez předchozí rezervace)
čtvrtek 14:00-15:30 bukované (předchozí rezervace na konkrétní den a čas)

Rezervace bukovaných konzultačních hodin:

čas/datum

21.2.2019

28.2.2019

7.3.2019

14.3.2019

21.3.2019

28.3.2019

4.4.2019

11.4.2019

18.4.2019

25.4.2019

14:00

Blahová

Ponyatovska

Skočdopole

Rudelová

Michl

Bouček

 

Beneš

Nováková

Hanková

14:15

Blahová

Ponyatovska

Skočdopole

Vokáčová

Michl

Vokáčová

 

Hanečáková

Hanečáková

Gáťová

14:30

Šmardová

Ulč

Watersová

Vokáčová

Skočdopole

 

 

Nechajová

Lakomá

Blahová

14:45

Šmardová

Ulč

Fictumová

Nováková

Fictumová

Watersová

 

Nechajová

Rudelová

Čurillová

15:00

Vojtíšek

Kyrian

Fictumová

NELZE BUKOVAT

Blahová

 

 

Bouček

Blahová

Nováková

15:15

Beneš

Kyrian

Kozák

NELZE BUKOVAT

Tichá

 

 

Rudelová

 

Šmardová

15:30

Beneš

Nováková, Bouček

Kozák

NELZE BUKOVAT

Lakomá

 

 

 

 

Zámborská

Rezervace bukovaných konzultačních hodin:

čas/datum

2.5.2019

9.5.2019

16.5.2019

23.5.2019

30.5.2019

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

14:00

Pella

Vokáčová

Rudelová

Michl

 

 

 

 

 

 

14:15

Rudelová

Hanečáková

Pella

Čurillová

 

 

 

 

 

 

14:30

Bouček

Nováková

Bouček

Bouček

 

 

 

 

 

 

14:45

Watersová

Zíková

Skočdopole

Vokáčová

 

 

 

 

 

 

15:00

Ponyatovska

Sticzay

Michl

NELZE BUKOVAT

 

 

 

 

 

 

15:15

Stepankova

Ponyatovska

Fictumová

NELZE BUKOVAT

 

 

 

 

 

 

15:30

Brych

Brych

Kozák

NELZE BUKOVAT

 

 

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny jsou zavedeny bukované a nebukované. Nebukované konzultace jsou běžné konzultace, na něž jste zvyklí - přijdete v konzultační hodiny a čekáte, až na vás přijde řada. Vždy se snažím odkonzultovat všechny přítomné, takže nebukované konzultační hodiny většinou ještě výrazně prodlužuji, nicméně ne vždy mohu zůstat ve škole až do 22. hodiny. Kromě nebukovaných konzultací je možné přihlásit se i na konzultace bukované, tj. konzultace, na něž si konkrétní čas rezervujete předem. To je výhodné vzhledem k poměrně přesnému času začátku vaší konzultace, nevýhodné z hlediska nutnosti striktně dodržet daný časový limit (15 minut).Pokyny k rezervaci konzultačních hodin:

K bukovaným konzultacím se prosím hlaste výlučně prostřednictvím e-mailu martin.pospisil@fa.cvut.cz, a to nejpozději vždy do předchozího dne. Na volný termín vás budu zapisovat podle vašeho přání, v případě více žádostí na shodný termín rozhoduje čas doručení vašeho e-mailu (tj. kdo se dříve domailuje, bude zapsán, ostatní budou automaticky zapsáni na další volný termín v tentýž den. Pokud již žádný volný termín není v daný den k dispozici, oznámím to žadateli e-mailem zpět. Bude-li chtít zapsat na jiný den, je nutno, aby o to požádal novým e-mailem opětovně). Na jeden den je možno žádat ke konzultaci cvičení (CV) pouze o jeden čas. Ke konzultaci bakalářských a diplomových prací nebo ateliérů (BP, DP či AT) se žádá rovněž jen o jeden čas, výjimkou je však vstupní (tj. první) konzultace, jíž je zpravidla nutné věnovat více prostoru, proto je vhodné zažádat o rezervaci dvou časů za sebou (BP+BP...). O dva časy za sebou mohou žádat i zpracovatelé bakalářských prací, jichž jsem konzultantem a jimž konzultuji zároveň i cvičení (BP+CV). POZOR!: O další konzultaci je možno požádat vždy až poté, kdy předchozí konzultace proběhne (tj. nelze si najednou zarezervovat více konzultací dopředu). Aktualizace zápisů probíhá cca jednou denně. Přestože se vám vždy pokusím mailem odpovědět, že jsem vás ke konzultaci zapsal, sami ve svém zájmu si prosím raději překontrolujte, zda skutečně zapsaní jste (někdy se upload změn nepodaří a já si toho vůbec nevšimnu). Nebudete-li se moci dostavit ke konzultaci, včas se prosím omluvte, aby mohl být termín uvolněn pro jiné zájemce. Nové obsazení termínu může proběhnout opět pouze přes e-mail.

Na nebukované konzultace můžete přijít bez ohlášení a nezávisle na rezervaci v bukovaných konzultacích.

Sledujte prosím tuto stránku i z důvodu možných okolnostmi vynucených aktuálních změn. Mám na ČVUT ještě některé další povinnosti a může se stát, že budu někam povolán. Budu-li to vědět s alespoň drobným předstihem, napíši to tlustě do úvodu této stránky (hned za nadpis "Konzultace"), abyste věděli, že se konzultace posouvají o nějaký čas, případně přesouvají na jiný den.

Dny, na něž nebude žádný požadavek na konzultaci, budou zrušeny bez náhrady. Nebukované konzultace budou ukončeny dříve i v případě, že již na ně v daný den nebudou žádní další čekatelé.

Konzultace jsou omezeny pouze na 15 minut (kromě zmíněné vstupní konzultace), připravte si proto prosím konkrétní dotazy tak, aby vám mohly být zodpovězeny co nejrychleji.

Vstupní (tj. první) konzultace je většinou třicetiminutová, požádejte si proto v bukovacím e-mailu o rezervaci dvou časů. Od 15.11. (ZS), resp. 1.4. (LS) jsou všechny konzultace (tj. i kdyby se jednalo teprve o první konzultaci) již pouze patnáctiminutové.

 

Podklady, které je potřeba přinést s sebou ke konzultacím BP (AT a DP je možno přiměřeně redukovat):

  • studie objektu (náčrty: uvažovaná dispoziční řešení jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)
  • situace pozemku (většinou 1:200-1:500, v případě řadové zástavby nebo zástavby proluky i polohy sousedních objektů, jejich výšky a hloubky pod terénem)
  • situace širších vztahů (většinou 1:1000-1:5000), terénní výškové poměry, úroveň ustálené hladiny podzemní vody, případně geologické poměry (jsou-li k dispozici))
  • zakreslení uvažovaných nosných konstrukcí v jednotlivých podlažích na skicovací, případně pauzovací papír (postačuje 1:100, u velkých objektů 1:200)


 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.