Lidé

Ing. Tomáš Novotný

Bývalý vedoucí ateliéru Novotný – Koňata – Zmek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel