Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Studium absolvoval na BME v Budapešti. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.