Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Studium absolvoval na BME v Budapešti. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.