S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

prof. Ing. arch. Ján Stempel

vedoucí ateliéru Stempel – Beneš, vedoucí Ústavu navrhování I

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Studium absolvoval na BME v Budapešti. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.