Lidé

Veronika Redlichová, DiS.

referentka pro přijímací řízení a stipendia, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.