S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Veronika Redlichová, DiS.

referentka pro přijímací řízení a stipendia – bakalářské i magisterské studijní programy, překročení standardní doby studia – poplatky, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.