Lidé

Veronika Redlichová, DiS.

referentka pro přijímací řízení a stipendia – bakalářské i magisterské studijní programy, překročení standardní doby studia – poplatky, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.