Lidé

Veronika Šrubařová, DiS.

referentka pro přijímací řízení a stipendia – bakalářské i magisterské studijní programy, překročení standardní doby studia – poplatky, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.