Členství v mezinárodních organizacích

 

FA ČVUT je členem těchto mezinárodních organizací:

EAAE
European Association for Architectural Education

AESOP
Association of European Schools of Planning

DOCOMOMO INTERNATIONAL
International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement

TICCIH
The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage

ECLAS
European Council of Landscape Architecture Schools

 

 

FA ČVUT doporučuje

CESAER

CESAER je evropské sdružení předních specializovaných a komplexních vědeckých a technologických univerzit, které prosazují excelenci ve vysokoškolském vzdělávání, odborné přípravě, výzkumu a inovacích; ovlivňují diskusi; přispívají k realizaci otevřené znalostní společnosti; a mají významný vědecký, ekonomický, sociální a společenský dopad.

CESAER je evropské sdružení předních specializovaných a komplexních vědeckých a technologických univerzit, které prosazují excelenci ve vysokoškolském vzdělávání, odborné přípravě, výzkumu a inovacích; ovlivňují diskusi; přispívají k realizaci otevřené znalostní společnosti; a mají významný vědecký, ekonomický, sociální a společenský dopad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.