Diplomové práce

DESIGN PRACOVNÍHO STROJE

Stárek Jan

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá vývojem kontejnerové přepravy, analýzou fungování kontejnerových terminálů a jejich vizí do budoucnosti. Práce obsahuje designérský návrh konceptu autonomního kontejnerového manipulátoru, který reaguje na potřeby navyšování skladovacích prostor, efektivitu a bezpečnost práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.