Parametry Budovy

Budova Fakulty architektury stojí na jedné z posledních volných parcel vysokoškolského kampusu v Dejvicích, navrženého regulačním plánem Antonína Engela z roku 1924. Je koncipovaná jako železobetonová monolitická stavba s osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími s garážemi. Budova o půdorysu 64 x 64 metrů měří 30 metrů a procházejí jí tři krytá atria, kterými se přirozeně provětrává a v létě řízeně chladí. Fasádu tvoří cihelný obklad v kombinaci s pohledovým betonem, který převládá i v interiéru.

Ve spodních podlažích je vždy 10 ateliérů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, zasedací místnosti, respirium studentů a kanceláře pedagogů; v posledních dvou podlažích je 17 dvoupatrových ateliérů. V přízemí jsou posluchárny pro 80, 100, 180 a 300 lidí, studijní oddělení a šatna, v prvním suterénu modelářské dílny a počítačové učebny.

  • Autor projektu: Alena Šrámková architekti (prof. Ing. arch. Alena Šrámková, Ing. arch.Lukáš Ehl, Ing.arch.Tomáš Koumar)
  • Generální projektant: VPÚ Deco, a. s.
  • Generální dodavatel: sdružení firem Metrostav a. s., a VCES, a. s.
  • Projekt interiéru: Ing. arch. Markéta Cajthamlová, Ing. arch. Lenka Brožová
  • Investor: České vysoké učení technické v Praze, ÚVIČ
  • Náklady: 1 225 000 000 Kč
  • Soutěž: 2004; projekt: 2005–2009;  realizace: 2009–2010
  • Zastavěná plocha: 4 995 m²; užitná plocha: 34 584 m²; obestavěný prostor: 147 041 m³

Nová budova FA ČVUT

Interiér při slavnostním otevření budovy 24. března 2011. Foto Ivan Němec.
Prosklená střecha jedné ze tří dvoran. Foto Ivan Němec.
Každá dvorana je jedinečná, v této se konají hudební a divadelní představení. Foto Ivan Němec.
Prostory respirií jsou zařízené pro odpočinek. Foto Ivan Němec.
Ateliéry v 7. NP jsou dvoupodlažní. Foto Ivan Němec.
V každém podlaží jsou zasedací místnosti, kde se také konají prezentace a obhajoby závěrečných prací. Foto Ivan Němec.
V budově jsou celkem 4 různě velké přednáškové místnosti pojmenované po slavných českých architektech. Kotěra (na fotografii) má bezbariérový přístup a kapacitu 300 míst. Foto Ivan Němec.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.