Výstava ateliérových prací

Park pod skalou

Lýdia Kubeková

Anotace

Urbanistický návrh obnovy jižní části lokality Praha-Veleslavín pozestávající převažně ze zástavby rodinných domů, se zaměřením na obnovu stávajícího a vybudování nového veřejného prostranství. Plán řeší hlavně návrh na vybudování nového parku pod skálou, v místě dnešní čerpací stanice a prodejny automobilů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa