Oddělení pro zahraniční vztahy

Oddělení pro zahraniční vztahy poskytuje pracovníkům a studentům služby týkající se zahraničních aktivit, do nichž je FA ČVUT zapojena.

  • zabezpečujeme pobyt a studium zahraničních studentů na naší fakultě
  • organizujeme vyslání učitelů i studentů k různým studijním pobytům v zahraničí
  • přijímáme učitele a studenty ze zahraničních vysokých škol v rámci reciprocity či na pozvání, apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.